Cơ sở sản xuất

HTX NLN & DV Trường Xuân

Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Đák Lăk

Sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
TX 01
(20 Ha)
VietGap
Phạm Đình Huệ Nhãn (15/12/2020) Nhãn Hương Chi (11/02/2022) Nhãn Hương Chi (11/02/2022) Nhãn Hương Chi (11/02/2022)
Lô Vài sớm
(200 Ha)
VietGap
Ngô Trọng Phượng Vải U hồng Đák Lak (10/04/2022)
TX 02
(1 Ha)
VietGap
Phạm Thị Oánh

Thông tin chung

Giới thiệu HTX chuyên sản xuất Nhãn Hương Chi (gốc Hưng Yên) chất lượng cao, trái vụ, có ản phẩm quanh năm, tập trung tháng 1- 2 đầu năm
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20.2 Ha
Quản lý Ngô Trọng Phượng
Chứng chỉ sản xuất
HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ Trường Xuân : Vietgap.TT.0441.19
Số điện thoại
Nước tưới Nước giếng khoan
Đất trồng Đất Bazan xám
Khu vực sản xuất
Ea Tíh, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua