Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX NLN &DV Trường Xuân

Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Đák Lăk, Đắk R'lấp, Đắk Lắk

8.0

HTX sx NN.TM- DV Minh Toàn Lợi

Giang Minh - Ea Púk - Krông Năng - Đăk Lăk, Krông Năng, Đắk Lắk

8.0

HTX SX&KDNN QUÂN VƯƠNG DAKLAK

Buôn Kodung A xã EaNuol Huyện Buôn Đôn tỉnh Daklak, Buôn Đôn, Đắk Lắk

8.0

HTX Nông Nghiệp Dich Vụ Nghĩa Lộc

Thôn 3, xã Eanam, Huyện Eahleo, Tỉnh Daklak, Ea H'leo, Đắk Lắk

8.0

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THĂNG BÌNH

Số 59 thôn 2, Xã CưKty, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk, Krông Bông, Đắk Lắk

8.0

HTx NN DV NAM NGUYÊN

Buôn Đrơng Điết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Krông Búk, Đắk Lắk

8.0

HTX NN DV CÔNG BẰNG EA KIẾT

Thôn 1, xã Ea Kiết, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk, Cư M'gar, Đắk Lắk

8.0

HTX NN LỢN RỪNG LAI TÂY NGUYÊN

Thôn Chư Cúc, xã Eakmut, huyện Ea Kar, Tỉnh Daklak, Ea Kar, Đắk Lắk

8.0

HTX NN Hưng Phát

Nam Anh, Chứ Kbô, Krông Buk, Đăk Lăk, Krông Búk, Đắk Lắk

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Đắk R'lấp, Đắk Lắk
6.7
0 Bình luận