Cơ sở sản xuất

HTX SX NN TM & DV Minh Toàn Lợi

Giang Minh - Ea Púk - Krông Năng - Đăk Lăk

Trao chất lượng - Nhận niềm tin - vì sức khỏe người tiêu dùng - vị cộng đồng cà phê sạch nguyên chất

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Vũ Đức Quân
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua