Cơ sở sản xuất

HTX SX & KDNN Quân Vương Đắk Lắk

Buôn Kodung A - Xã EaNuol - Huyện Buôn Đôn - Tỉnh Daklak

Hợp tác phát triển cùng thịnh vượng

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
QSDĐ số CQ 598610, thửa số 218, tờ bản đồ số 24.
(802 )
Nguyễn Thị Lan
QSDD Số BP 051235, thửa đất số 208, tờ bản đồ số 24
(12732 )
Hoàng Minh Tuân
QSDĐ số AĐ 797967, số thửa 1b, tờ bản đồ số 23
(4965 )
Trần Văn Ý
QSDĐ số CĐ 665425, số thửa 149, tờ bản đồ số 17
(5698 )
Phạm Văn Đồng

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 2.7 Ha
Quản lý Hoàng Minh Tuân
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước giếng khoan
Đất trồng sỏi đen
Khu vực sản xuất
Buôn Kodung A xã EaNuol Huyện Buôn Đôn tỉnh Daklak

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua