Cơ sở sản xuất

HTX Nông Nghiệp Dich Vụ Nghĩa Lộc

Thôn 3, xã Eanam, Huyện Eahleo, Tỉnh Daklak

Trí tuệ, sáng tạo, thành công.

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
THÔN EAKSO A, EANAM , EAHLEO
(12000 )
VietGap
PHẠM THỊ HÀ
EA KSO , XÃ EANAM , HUYỆN EAHLEO ,ĐAKLAK
(17000 )
PHAN XUÂN HIỀN

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 210
Quản lý Nguyễn Xuân Thụ
Chứng chỉ sản xuất
HTX Nông Nghiệp Dich Vụ Nghĩa Lộc : 102
Số điện thoại
Nước tưới Nước hồ, suối
Đất trồng đất Bazan
Khu vực sản xuất
Thôn 3, xã Eanam, Huyện Eahleo, Tỉnh Daklak

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua