Cơ sở sản xuất

HTX NN DV Nam Nguyên

Buôn Đrơng Điết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

ĐỒNG HÀNH VỚI NHÀ NÔNG

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 150
Quản lý Vũ Mạnh Hùng
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua