Cơ sở sản xuất

HTX NN LỢN RỪNG LAI TÂY NGUYÊN

Thôn Chư Cúc, xã Eakmut, huyện Ea Kar, Tỉnh Daklak

Hợp Tác, cùng phát triển

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 H
Quản lý Đặng Quang Đức
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua