Cơ sở sản xuất

HTX NN Hưng Phát

Nam Anh, Chứ Kbô, Krông Buk, Đăk Lăk

Uy tín làm nên thương hiệu

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 620 H
Quản lý Hùng-0945947646
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua