Cơ sở sản xuất

HTX NN 714

xã Ea Pal, huyện Ea Kar

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Lúa
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Vũ Xuân Thu
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua