Cơ sở sản xuất

HTX DV NN Công Bằng Ea Kmát

Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắk

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu cà phê
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Nguyễn Xuân Quyền
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua