Cơ sở sản xuất

HTX SX NN Ea Wy

Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô Cà phê
(20 Ha)
VietGap
Lương Thị Oanh Cà phê Cà Phê
Hạt tiêu
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Lương Thị Oanh Hạt tiêu

Thông tin chung

Giới thiệu Cà phê với Hồ Tiêu
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 Ha
Quản lý Lương Thị Oanh
Chứng chỉ sản xuất
HTX SX NN Ea Wy : 645/2021/NNPTNT-HB
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất
Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Thuốc trừ sâu
Công ty TNHH SX & TM Hoàng Long Vina
Thuốc trừ sâu 500ml Trừ sâu 25/05/2022