Nhãn Hương Chi

Mã sản phẩm 123000000442
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 12/02/2022
Hạn sử dụng 15 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX NLN & DV Trường Xuân
HTX chuyên sản xuất Nhãn Hương Chi (gốc Hưng Yên) chất lượng cao, trái vụ, có ản phẩm quanh năm, tập trung tháng 1- 2 đầu năm
 • Công việc 1 : Mô tả cơ sở Xem chi tiết 05-02-2021

  - Cơ sở 38 ha được Công nhận VietGap

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 2 : Mô tả cơ sở Xem chi tiết 05-02-2021

  - Lô nhãn số 1: 230 ha

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 3 : Phân hữu cơ Xem chi tiết 09-02-2021

  - Phân hữu cơ ủ vi sinh

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 4 : Phân hữu cơ Xem chi tiết 09-02-2021

   - Phân hữu cơ ủ vi sinh, bón 50 kg/cây + 3 kg Phân lân

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 5 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 10-02-2021

   - Danh sách các vật tư: Phân bón 21-21-21, Phân bón lá Đa lượng; Thuốc phòng bệnh

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 6 : Đốn tạo tán cây sau thu hoạch Xem chi tiết 16-04-2021

   - Đốn tạo tán cây sau thu hoach vào cuối mùa khô

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 7 : Bón Thúc Xem chi tiết 23-06-2021

   - Bón phân chuồng, phân 21-21-21 thúc chồi , don cỏ bằng cắt máy, nuôi lá hồi phuc

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 8 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 05-08-2021

   - Phòng trừ sâu đục đầu quả non lần 1

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 9 : Bón Thúc Xem chi tiết 20-08-2021

   - Thúc hoa bằng Nitrat Kali

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 10 : Thuốc BVTV hóa học Xem chi tiết 20-08-2021

   - Phun thuốc chống bọ chích hút, bọ xít chế phẩm KhongGray

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 11 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 25-08-2021

   - Cắt tỉa thưa quả để có tỷ lệ đậu quả tối ưu

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 12 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 15-09-2021

   - Kiểm tra ra hoa, thúc hoa bằng Kích thích hoa Thái

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 13 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 27-09-2021

   - Phòng trừ bệnh nấm trên quả non

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 14 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 30-01-2022

   - Kiểm tra, đánh giá năng suất, sản lượng nhãn sớm, năng suất bình quân 40 kg/cây, x 500 cây/ha = 20 tấn/ha

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 15 : Bao bì, tem nhãn Xem chi tiết 09-05-2022

   - Đóng thùng, đưa hàng ra Hội chợ, quan khách đánh giá cao chất lượng nhãn thơm ngon, ráo cùi

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 16 : Thu hoạch Xem chi tiết 10-05-2022

   - Thu hoạch nhãn chin sớm

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  • Công việc 17 : Tem QR code eGAP Xem chi tiết 10-05-2022

   - Tạo Tem Qr Code eGap cho Lô hàng

   - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

  Thông tin truy xuất
  Lô sản xuất TX 01
  Diện tích 20 Ha
  Người sản xuất Phạm Đình Huệ
  Người ghi chép
  Địa chỉ Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Đák Lăk
  Cơ sở sản xuất HTX NLN & DV Trường Xuân
  Quốc gia Việt Nam
  Tiêu chuẩn sản xuất
  Tiêu chuẩn VietGap
  Chứng chỉ Vietgap.TT.0441.19
  Diện tích
  Hiệu lực đến 05/12/2022
  Ảnh chứng chỉ
  Đánh giá ngay
  Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm