14 cơ sở sản xuất

hiển thị 14/ 14 cơ sở

HTX NLN & DV Trường Xuân

Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Đák Lăk, Đắk R'lấp, Đắk Lắk

HTX chuyên sản xuất Nhãn Hương Chi (gốc Hưng Yên) chất lượng cao, trái vụ, có ản phẩm quanh năm, tập trung tháng 1- 2 đầu năm
Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX SX NN TM & DV Minh Toàn Lợi

Giang Minh - Ea Púk - Krông Năng - Đăk Lăk, Krông Năng, Đắk Lắk

Đang sản xuất

HTX SX & KDNN Quân Vương Đắk Lắk

Buôn Kodung A - Xã EaNuol - Huyện Buôn Đôn - Tỉnh Daklak, Buôn Đôn, Đắk Lắk

Chăn nuôi
Đang sản xuất

HTX Nông Nghiệp Dich Vụ Nghĩa Lộc

Thôn 3, xã Eanam, Huyện Eahleo, Tỉnh Daklak, Ea H'leo, Đắk Lắk

Lương thực
Đang sản xuất

HTX DV THNN Thăng Bình

Số 59 thôn 2, Xã CưKty, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk, Krông Bông, Đắk Lắk

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX NN DV Nam Nguyên

Buôn Đrơng Điết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Krông Búk, Đắk Lắk

Đang sản xuất

HTX NN DV CÔNG BẰNG EA KIẾT

Thôn 1, xã Ea Kiết, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk, Cư M'gar, Đắk Lắk

Đang sản xuất

HTX NN LỢN RỪNG LAI TÂY NGUYÊN

Thôn Chư Cúc, xã Eakmut, huyện Ea Kar, Tỉnh Daklak, Ea Kar, Đắk Lắk

Đang sản xuất

HTX NN Hưng Phát

Nam Anh, Chứ Kbô, Krông Buk, Đăk Lăk, Krông Búk, Đắk Lắk

Đang sản xuất

HTX NN Mác Ca Tân Định

xã Dliêya, huyện Krông Năng, Krông Năng, Đắk Lắk

Macca
Đang sản xuất

HTX NN & DL Phú Nông

Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Buôn Đôn, Đắk Lắk

Trái cây sấy
Đang sản xuất

HTX NN 714

xã Ea Pal, huyện Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk

Lúa
Đang sản xuất

HTX DV NN Công Bằng Ea Kmát

Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắk, Krông Pắc, Đắk Lắk

cà phê
Đang sản xuất

HTX SX NN Ea Wy

Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk, Ea H'leo, Đắk Lắk

Cà phê với Hồ Tiêu
Rau củ quả Lương thực
Đang sản xuất