Vải U hồng Đắk Lắk

Mã sản phẩm 123000000514
Mã lô Lô Vài sớm
Ngày thu hoạch 04/06/2022
Hạn sử dụng 15 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX NLN & DV Trường Xuân
HTX chuyên sản xuất Nhãn Hương Chi (gốc Hưng Yên) chất lượng cao, trái vụ, có ản phẩm quanh năm, tập trung tháng 1- 2 đầu năm
 • Công việc 1 : Chứng chận tiêu chuẩn Xem chi tiết 05-12-2019

  - Chứng nhận Cơ sở sản xuất Nhãn Vải Viet Gap

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 2 : Đốn tạo tán cây sau thu hoạch Xem chi tiết 05-11-2021

  - Đốn tạo tán cây sau thu hoach vào giữa mùa khô

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 3 : Tưới nước Xem chi tiết 15-02-2022

  - Vài đậu quả

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 4 : Tưới nước Xem chi tiết 15-03-2022

  - Tưới nước cho cây vào quả

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 5 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 25-03-2022

  - Kiểm tra đánh giá năng suất quả

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 6 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 01-04-2022

  - kiểm tra trước thu hoạch, năng suất ước đạt 30 kg/cây

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 7 : Thu hoạch Xem chi tiết 08-04-2022

  - Thu hoạch trà II

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 8 : Thu hoạch Xem chi tiết 09-04-2022

  - Thu hoạch,phân loại, đống bao bì, vận chuyển

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

 • Công việc 9 : Tem QR code eGAP Xem chi tiết 13-04-2022

  - Xuất tem Qr Code cho Lô Vải thu hoạch ngày 10/04/2022

  - Ghi chép: Ngô Trọng Phượng

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Lô Vài sớm
Diện tích 200 Ha
Người sản xuất Ngô Trọng Phượng
Người ghi chép Ngô Trọng Phượng
Địa chỉ Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Đák Lăk
Cơ sở sản xuất HTX NLN & DV Trường Xuân
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ Vietgap.TT.0441.19
Diện tích
Hiệu lực đến 05/12/2022
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm