Cà Phê

Mã sản phẩm 123000000531
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 06/06/2022
Hạn sử dụng 365 ngày
Đóng gói 1 gói
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX SX NN Ea Wy
Cà phê với Hồ Tiêu
 • Công việc 1 : Làm đất Xem chi tiết 30-05-2019

  - Làm đất

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 2 : Xuống giống Xem chi tiết 15-06-2019

  - Xuống giống

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 3 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 06-01-2020

  - Chăm sóc 3 - 6 tháng

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 4 : Bón Lót Xem chi tiết 15-01-2020

  - Bón lót

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 5 : Tưới nước Xem chi tiết 15-01-2020

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 6 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 15-03-2020

  - Cắt chồi

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 7 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 15-05-2020

  - Ra hoa cà phê

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 8 : Bón Thúc Xem chi tiết 15-02-2021

  - Bón phân

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 9 : Tưới nước Xem chi tiết 18-02-2021

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 10 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 30-11-2021

  - Ra quả non

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 11 : Bón Lót Xem chi tiết 10-12-2021

  - Bón phân

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 12 : Tưới nước Xem chi tiết 10-12-2021

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 13 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 31-03-2022

  - Cà phê ra quả chín

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 14 : Thu hoạch Xem chi tiết 20-04-2022

  - Thu hoạch

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 15 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 28-04-2022

  - Lọc quả chín - xanh

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 16 : Phơi sấy thủ công Xem chi tiết 02-05-2022

  - Phơi cà phê

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 17 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 31-05-2022

  - Xay cà phê

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

 • Công việc 18 : Bao bì, tem nhãn Xem chi tiết 03-06-2022

  - Sản phẩm cà phê Eawy chất lượng cao

  - Ghi chép: Hà Kim Phượng

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Lô Cà phê
Diện tích 20 Ha
Người sản xuất Lương Thị Oanh
Người ghi chép Hà Kim Phượng
Địa chỉ Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk
Cơ sở sản xuất HTX SX NN Ea Wy
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ 645/2021/NNPTNT-HB
Diện tích
Hiệu lực đến 25/05/2028
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm